Z historie šťáhlavské sportu - bouřlivá schůze fotbalového oddílu SK Šťáhlavy

Napsal uživatel skleny dne St, 09/20/2017 - 14:10
staré kopačky

Vždy je dobré se čas od času podívat zpátky do historie a připomenout si některé momenty a nechat se inspirovat či poučit. A tak se podívejme se do zápisu z výborové schůze fotbalového oddílu SK Šťáhlavy z tohoto měsíce, ale před 79. lety. Tam mnoho klidu nebylo.
Zápis ze schůze výborové konané 28.7 1938 o půl 9. na Plzeňce.
Schůzi zahájil kolega předseda přivítáním přítomných členů. Přítomni byli kolegové, Dvořák Lad., Hrdlička Leo, Škraňka Jar., Fábera Fr., Kasal Jos., Končel Jar., Hranáč Jindř., Šneberger Jos., Trikar Em., Mráz Ad. Protokol z poslední schůze přečten a schválen. Kol. Fábera dodává k poslednímu zápasu, v Plzenci, hranému ve prospěch sbírky Na obranu státu, že je dost smutné když se hraje odvetný zápas v prospěch obrany státu, že se nedostavili hráči a hrálo se o deseti lidech a ani žádný výpravčí i předseda se nedostavili.Navrhuje proto, aby se vždy před zápasem na výborové schůzi zvolil výpravčí. Kol. předseda k tomu dodává, že byl v Lidovém domě na koncertě a na Plzeňku přišel až o půl 4. kdy už byli všichni pryč takže nešel. Že už udělal pro klub dosti a byl dosud všude a že si z toho ještě dělají posměšky. Zpráva pokladní : Příjem do 28.7 1066,10 vydání 987,25, v pokladně 28.7. 78,25 Kč. Kol. Hrdlička oznamuje, že byl s dorostencem Kasalem u lékařské prohlídky ostatní dva Bažant a Trykar Jan se nedostavili. Kol. náčelník podal tuto zprávu: Hrálo se mu zde celou jarní sezonu dobře, ale při zápase v Plzenci chyběli dva hráči.Celkově se mu zápas líbil a oznámil, že je to jeho poslední zápas a v dnešní schůzi podává rezignaci na funkci náčelníka a snad až se zde poměry urovnají bude hrát opět. Ještě dodává k zápasu: Kasal Jos. st. chtěl hrát za staré pány a najednou si vzal funkci na koncertě a nepřišel se ani omluvit. Rezignace náčelníka členstvem jednoznačně odmítnuta. K tomu oznámil, že tedy když si to nikdo nepřeje, funkci neskládá ale v neděli při pohárovém turnaji nehraje. Kol. předseda mu domlouvá aby alespoň v neděli nastoupil že to bude v zájmu všech, zejména hráčů. Kol. Fábera ještě dodává ještě k zápasu sehranému na zdejším hřišti na obranu státu, aby se oznámilo župě, že jsme byli mezi prvními západočeskými kluby co daly 200 Kč na obranu státu. Toto si vzal na starost kol. předseda.Kol. Fábera připomíná abychom brali lékárničku na každý zápas s sebou. Byl dán souhlas, aby kol. předseda koupil nový míč. V pátek a sobotu bude úprava hřiště před pohárovým turnajem. Odhlasováno obstarat balík hřebíků devadesátek. Pro hudbu a pohárovou komisi se musí dát na hřiště stolky a židle. Kol. Fábera říká že si sítě nosí sami, že si toho kol. správce málo všímá. Kol. Škraňka si stěžuje, že žádný šťáhlavský hráč v klubu opravdu nepracuje. Kol. předseda oznámil že se za členy hlásí Hrdlička Otto a Kuchynka Jan. Oba jednomyslně přijati. Nyní na program pohárový turnaj. Průvod vyjde od Plzeňky o druhé hodině odpoledne. Hrát se bude až od tří hodin. Na turnaj jsou definitivně přihlášeni SK Štěnovice, SK Plzenec I a II družstvo, ale jestli Hradiště potvrdí start, je nutno Plzenec II odříct Nyní jest jednáno o zakoupení cen. Kol. Hranáč mluvil s p. redaktorem Hladíkem, a žádal jej jestli by nevěnoval pohár. On mu slíbil že mu to do čtvrtka sdělí jelikož však žádnou zprávu neobdržel, musíme pohár koupit sami. Kol. předseda jede v sobotu do Plzně a ceny i míč opatří. Končel mu slíbil že tam zůstane. II. cenu dá kol. Hranáč, III. cena soška asi za 30 Kč. Pohár odhlasován koupit za 105 Kč. Kol. předseda apeluje na naše členy, aby se zúčastnili průvodu v počtu co největším, hlavně členové výboru. Sraz bude na Plzeňce před druhou hodinou odtud půjde se k nádraží, odtamtud půjde vlastní průvod. Navrženo, že když je to v roce 20 letého trvání naší samostatnosti, aby byla nesena státní vlajka. Navrženo požádat skauty DTJ o zapůjčení vlajky. Kol. Vorel si vzal na starost vedení průvodu. Pořad průvodu :Státní vlajka, členové výboru, hudba, dresovaná družstva, členové klubů. U pomníku padlých bude položena kytice a promluví kolega předseda. O jedné hodině odpoledne dostaví se zástupci k losování. Naše mužstvo zastupuje kol. předseda. Pořadatelé a pokladníci na hřišti k pokladně : Hrdlička Lad.., Basl Fr., Novotný Fr., Houdek Jos. Kol. Vorel ustanoven dohlížením na všechny pořadatele a jako pořadatel průvodu. O občerstvení na hřišti se budou starat kol. Čihák ml., Dvořák Jar., Černý V. Synáč V. večer se bude konat taneční zábava U Lípy. K pokladně Hrdlička Leo, Vorel Jos. Trikar Em. Pořadatelé budou stanoveni těsně před konáním zábavy. Sestava našeho mužstva určena až před průvodem. Mužstva zůstanou v dresech až do ukončení turnaje, což se jim oznámí. Hudba s p. Pacákem sjednána jako loni za 480 Kč. Sál zamluvený. O pořádání zábavy a prodloužení polic. hodiny požádáno, všechny ostatní poplatky zapraveny, dort na obsazení dostaneme. Jak nyní oznámil kol. předseda byla dnes zaslána do schůze obecní rady žádost o nějaký vhodný pozemek na stavbu hřiště. Pozvání na 20leté trvání skupiny kovodělníků ve Šťáhlavech. Za klub se zúčastní kol. předseda. K narozeninám p. presidenta Dra Edvarda Beneše byl zaslán pozdravný telegram. Nyní jsme dostali poděkování. Kol. předseda žádal kol. náčelníka, aby sestavil na neděli mužstvo. Ten oznámil, že sám neví jestli bude hrát, aby v jeho nepřítomnosti sestavil družstvo kapitán. Nyní nastala velmi prudká debata, při níž docházelo k nepěkným incidentům a která vybočovala velmi často z mezí jednání, při níž byli napadeni někteří kolegové. Kol. předseda se ze všech sil snažil ji uklidniti, alespoň částečně. Kol. Kasal se ke konci rozčilil pro nic za nic a oznámil, že na svou funkci resignuje a z klubu vystupuje. Nyní bylo pořádání turnaje velmi ohroženo. Kol. Škraňka navrhuje abychom toho nechali a turnaj pořádali a pak se k tomu vrátili. Kol. předseda apeluje ještě jednou na všechny členy, aby se pohárový turnaj konal, jelikož odřeknutí by nám vznikly velké finanční ztráty, a nepříjemnosti s obecenstvem. Pak se k tomu vrátíme a vše se podrobně vyšetří. Toto bylo odhlasováno. Jelikož už nebylo žádných návrhů ukončil kol. předseda velmi rušnou výborovou schůzi o půl jedné hodině noční a popřál další činnosti hodně zdaru. Ad. Mráz t.č. zapisovatel.
Z tohoto zápisu je vidět, jaké úsilí dávali pionýři šťáhlavského sportu do své činnosti. Po bouřlivé výborovce se pohárový turnaj odehrál a jelo se dál. Ale jejich elán bychom potřebovali i dnes. Možná je vzpomínka z historie šťáhlavského sportu nezajímavá, ale snad je trochu poučná.